İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

* Ürünlerimiz ve çalışmalarımızdan kaynaklanacak riskleri belirler, en iyi, planlı işletme uygulamalarıyla, işyerimizin emniyetli, sağlıklı ve çevre açısından güvenli olmasını sağlarız.
* Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi üzerinde anlaştığımız emniyet, sağlık ve çevreyle ilgili temel çalışma göstergelerine karşı sorumlu tutarız ve onları teşvik ederiz.
* Ürün kalitesi ve güvenirliği, çevre, iş güvenliği ve sağlık konularında oluşabilecek risklerimizi önceden görebilmek için çalışmalar yaparız ve riskleri asgariye indiririz.
* İş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiririz, geliştirilmesi için programlar yapar ve gerekli kaynağı sağlarız.